Do bylin zalicza się powszechnie wieloletnie rośliny zielne. Nazwę byliny ogrodowe należy traktować jako skrócony termin umowny. Pełna nazwa powinna brzmieć: byliny ozdobne, zimujące w gruncie, ponieważ w użyciu jest wiele popularnych bylin nie znoszących mrozów jak begonie, dalie, kanny.

W sposób popularny byliny określa się jako rośliny zielne, wieloletnie, zimujące w gruncie, tracące w okresie spoczynku części nadziemne. Jest to jednak określenie nieścisłe, gdyż nie wszystkie byliny odrastają na nowo z części podziemnych, tj. korzeni, kłączy, bulwek, cebulek. Bardzo wiele bylin zachowuje na zimę częściowo zdrewniałe łodygi, np. wprowadzane w ostatnich latach na polski rynek hibiskusy.

Byliny ozdobne stosujemy w ogrodzie w różnych celach i na tej podstawie dzielimy je na szereg grup. Są to podziały ogrodnicze, często użytkowe, które tylko częściowo pokrywają się z podziałami botanicznymi. Rozróżniamy więc takie grupy jak byliny skalne, byliny rabatowe, byliny parkowe, byliny wodne i bagienne, byliny cebulowe, paprocie, trawy ozdobne itp.

Z powyższego wynika, że najważniejszym zagadnieniem przy wyborze bylin jest wybór odpowiednich roślin na określone stanowisko. Byliny tylko wtedy dobrze rosną, ujawniając jednocześnie swoje cechy dekoracyjne, gdy gleba, klimat odpowiadają ich wymaganiom. Wiadomo, że czynniki zewnętrzne, rodzaj i struktura gleby, zawartość składników pokarmowych, położenie i nachylenie powierzchni gruntu, a szczególnie oświetlenie mają zasadniczy wpływ na wzrost roślin. W ogrodzie czynniki te mogą być bardzo zróżnicowane, rożne nawet w poszczególnych jego częściach, gdzie dom lub drzewo rzucają cień, istnieją miejsca osłonięte od wiatru, rożne mogą być poziomy wody gruntowej, zawartość próchnicy.

Planując więc ogród bylinowy należy przede wszystkim wyróżnić miejsca o odmiennych warunkach i przeznaczyć dla nich odpowiednie rośliny.

Kategoria: Ciekawe byliny


Wyszukiwanie kwiatów z wykorzystaniem filtrów (rozwiń i zaznacz wybrane filtry) Pokaż wszystkie filtry